Kutteren Ann-Mari

Ann-Mari for anker

Vi var de lykkelige ejere af Ann-Mari fra 1980 til 1995. Her er lidt om bådens historie til glæde (forhåbentligvis) for tidligere og efterfølgende ejere.

Ann-Mari blev bygget i Lønstrup i 1953 og sejlede - under navnet Klara - som fiskefartøj fra Løkken indtil ca 1970. Ann-Mari blev altså bygget som "kystbåd": en af dem, der blev trukket op på stranden. Derfor blev hun også bygget med galvaniserede jernnitter, fordi kobber er for blødt til den hårde medfart, båden får når den skal op på stranden. Jernnitter holder ikke evigt - specielt ikke under vandlinien - og de var begyndt at gå i begyndelsen af vor ejertid. Vi fik skiftet alle nitter under vandlinien (ca 9.000 stk!) med kobbernitter som led i en større omgang i 1985 (se mere nedenfor).

Jeg ved ikke, hvilken motor Ann-Mari oprindeligt var udstyret med. Den motor, som lå i da vi købte hende, var fra 1960, og var en Bukh 3EV100. En 3-cylindret dieselmotor med slagvolumen 3 liter og 36 HK.

Dengang Ann-Mari var fiskefartøj havde hun registreringsnummer (som fiskefartøj) LN 9. Registreringsnummeret i Skibsregisteret var 5 PMX.

Ombygningen til lystfartøj må være sket i forbindelse med ejerskiftet ca 1970. Jeg ved ikke hvor (ud over at ejerne boede i Middelfart).

Vi købte Ann-Mari i august 1980. Det første år lå hun Jeros Marines lille havn i Rantzausminde (værftet er siden nedlagt, og en pensionskasse har bygget eksklusive boliger omkring denne lille havn). Hun fik plads i Faaborg (som vi var flyttet til) i 1981.

Jeg undrede mig i starten over at hun ikke ligger lige i vandet. Det er ikke meget, men hun hælder synligt lidt til bagbord. Forklaringen kom da hun kom på land den første vinter: Der var i bb side en skinne af træ godt en meter ude fra kølen. Hun er altså øjensynligt bygget til altid at skulle falde til bb når hun kom på stranden. Denne skinne forsvandt da hun fik nye nitter, så nu kan forklaringen ikke ses mere.

En del af træværket var blevet dårligt gennem tiderne, og i 1985 fik vi skiftet følgende på Aarøsund Bådebyggeri:

Nitterne under vandlinien
Dækket (lærk) og nogle af dæksbjælkerne (eg)
Karmen til styrehus og ruf (eg)
Krydsfineren i ruffet og taget i styrehuset
Øverste bord i bordgangen hele vejen rundt (eg)
Skandæksbord og ræling (eg)
Pullerten i stævnen (eg)
Styrehuset og ruftaget blev belagt med glasfiber.


Vi solgte båden fordi jeg fik arbejde i København og fortsat boede i Faaborg. Da jeg kun var hjemme i weekenderne, blev vedligeholdelsesarbejdet for stort. Hun blev solgt til Frederiksværk og fik navnet Llyr.
Hun er sidst (september 2000) set i Sønderborg, og bærer fortsat navnet Llyr.

De tidligere ejere i lystfartøjstiden var:

1970 - 1978: Tre ejere i fællesskab: Kaptajn Holger Petersen, tandlæge Torben Stou Jensen og advokat Knud Larsen, alle Middelfart. De gav hende navnet Ann-Mari.

1978 - 1980: Læge Niels Christensen, Odense